ภาพนิ่ง13

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต

คอนกรีต (CONCRETE)

  • คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัย(ULTIMATE COMPRESSIVE STRESS) ไม่ต่ำกว่า 450 กก./ซม. ยกกำลัง2 โดยทดลองด้วยลูกบาศก์คอนกรีตขนาด 15x15x15 ซม. หรือไม่ต่ำกว่า 350 กก./ซม. ยกกำลัง2 โดยทดลองด้วยคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด 6นิ้วx12นิ้ว เมื่ออายุครบ 28วัน
  • ปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นชนิดแข็งตัวเร็ว (HIGH EARLY STRENGTH PORT-LAND CEMENT TYPE III)และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 ก.. ต่อลูกบาศก์เมตรของคอนกรีต
  • กำลังอัดแรงจะถ่ายเข้าในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังไม่น้อยกว่า 250 กก./ซม. ยกกำลัง2
pro_pic10066

เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

 

 

 

 

 

 


ลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง (HIGH TENSION WIRES)

212898ba

  • เป็นเหล็ก SINGLE WIRE ชนิด STRESS-RELIEVED INDENTED TYPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม./5มม. และ 7มม.
  • กำลังดึงประสัยสูงสุดของลวดเหล็กกำลังสูง ไม่ต่ำว่า 17,500 กก./ซม. ยกกำลัง2
  • ลวดเหล็กกำลังสูงถูกเหยียดด้วยแรงไม่น้อยกว่า 70-75% ของกำลัวงประสัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

เหล็กลูกตั้ง (STIRRUPS)

  • ใช้เหล็ก STRUCTURAL GRADE
  • มีกำลังของจุดยืดหยุ่นไม่ต่ำกว่า 2,300 กก./ซม. ยกกำลัง2
  • มีกำลังประสัยสูงสุดไม่ต่ำกว่า 3,800 กก./ซม. ยกกำลัง2